Privacy Policy

Voor ieder bezoek aan www.freshgoggles.com, transactie of overeenkomst geldt de onderstaande Privacy Policy.

Het bedrijfsadres:

Fresh Goggles
Satellietenlaan 35
7904 LN Hoogeveen

Tel. 06-14937695
E: info@freshgoggles.com

Het postadres:

Fresh Goggles
Satellietenlaan 35
7904 LN Hoogeveen

Tel. 06-14937695
E: info@freshgoggles.nl

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 64526046

B.T.W.-nummer is NL222841102B01

Uw persoonsgegevens worden door Fresh Goggles gebruikt voor (1) de acceptatie van uw bestelling, (2) de uitvoering van overeenkomsten van u, (3) relatiebeheer, (4) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de marketingstrategie, (5) het uitvoeren van analysen en (6) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragen jegens Fresh Goggles.

Bij ieder bezoek aan freshgoggles.com herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaart Fresh Goggles: – uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres.als u een bezoek brengt aan onze webpagina – de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan – alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op freshgoggles.com geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: – Per email: info@freshgoggles.com – Per telefoon: 06-14937695

Over communicatie per e-mail Commerciële informatie kunt u per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast kunt u benaderd worden om vrijwillig deel te nemen met een consumentenonderzoek. Indien u in de toekomst geen communicatie per e-mail wenst te ontvangen van Fresh Goggles, kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief of een email sturen naar info@freshgoggles.com

Over communicatie per brief Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon Als u uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal Fresh Goggles alleen telefonisch contact met u opnemen, als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Fresh Goggles kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op via het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het bovenstaande adres.

Cookies

Freshgoggles.com maakt gebruik van cookies (een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van de website te verbeteren. Zo wordt er onder meer voor gezorgd dat u bij een bezoek aan wimjaquetsports.nl niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet uitvoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Fresh Goggles heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als Fresh Goggles uw gegevens overdraagt of ontvangt, wordt er altijd gebruik gemaakt van de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Indien u geen cookies wenst kunt u de instellingen van uw browser aanpassen (via ‘Help’ in uw toolbar).

Contact

Email (required)

Message

Contact Informatie

Fresh Goggles
Satellietenlaan 35
7904 LN Hoogeveen
Nederland

info@freshgoggles.com
+31 6 111 739 53

CoC: 64526046
TAX Nr: NL222841102B01